Уважаеми колеги,

Институт „Конфуций“ във ВТУ Св. св. Кирил и Методий има удоволствието да Ви покани да участвате в третата Международна научна конференция на тема: Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, която ще се проведе на 11 и 12 ноември 2016 г. в Институт „Конфуций“, Корпус 5 на ВТУ.

I. Време на провеждане: 11-12 ноември 2016 г.

II. Място: Велико Търново, България

III. Домакин: Институт „Конфуций“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

IV. Програма на конференцията:

11 ноември: следобед – регистрация, първа сесия; вечер – коктейл

12 ноември: сутрин – втора сесия; закриване

V. Работни езици: български, английски, китайски

VI. Условия за участие:

Моля да изпратите: 1. Заявка за участие на confucius.vt@gmail.com до 28 октомври 2016 г.; 2. Кратко резюме на доклада (до половин страница) на съответния работен език.

Устното представяне на докладите в рамките на Конференцията се осъществява под формата на кратка презентация/изложение с продължителност до 10 минути.

VII. Такси:

За участие в конференцията не се изисква заплащане на такса.

     Представените доклади ще бъдат публикувани в научен сборник със заглавието на конференцията.