indexinstitutconfuciilogo11
   

 

Институт „Конфуций“ обявява 20 ПЪЛНИ СТИПЕНДИИ за специализация в Китайския университет по геонауки – гр. Ухан за студенти и докторанти, обучаващи се във всички специалности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Необходими документи за кандидатстване: 

1. Уверение за студентско състояние; 
2. Академична справка; 
3. Автобиография;
4. Мотивационно писмо.

Срокът за подаване на документи е 30 март 2017 г., Институт „Конфуций“, зала B 106, Корпус 5.